Nước Kiềm là gì?

Hãy tưởng tượng có khả năng lấy nước máy bình thường và cung cấp cho nó một điện tích đặc biệt có thể trung hòa các gốc tự do và mang lại cho bạn những lợi ích nêu trên. Nước ion kiềm, hay Nước Tyent có điện tích âm được gọi là thế khử oxy hóa (-ORP). Tìm hiểu thêm ».

Các câu hỏi thường gặp

Khách hàng của chúng tôi là những người ủng hộ lớn nhất của chúng tôi. Bạn có muốn biết khách hàng của chúng tôi nghĩ gì về chúng tôi không? Hãy tự tìm hiểu những lời chứng thực … Tìm hiểu thêm »

Thế giới nước tốt – Blog

Đọc tin tức và diễn biến mới nhất. Đi tới Blog »

Bạn có biết không? Trung bình 150 lbs. cơ thể trưởng thành chứa gần 12 gallon nước. Gần 80% cơ thể của chúng ta là ‘trọng lượng nước’.

Why Tyent?

What Tyent customers are Saying About Us...

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Tom Schafer / Hendersonville, TN

This is a FANTASTIC Theme. Do you think that in the next version you could try and have it Multilanguage. Because I have nothing bad to say about this theme. Thank a million!

Dr. Francisco Contreras, MD Oncologist / Oasis of Hope Cancer Center

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Tom House / National Pitching Association

"The benefits seem endless... By properly hydrating with Tyent Alkaline Water and improving her diet my wife is pain free and back to enjoying good health and we have both lost over 20 lbs."

Rick Sr / Gillette, WY

Click to Hear More Incredible Testimonials!

Where You May Have Seen Us...

FEATURED SWIPE FILE

The Ultimate
Water Ionizer Swipe File

57 proven water ionizer tips, ideas and uses that you have never heard...

CLICK HERE to Download Now!