Chị: Đinh Quế Mai

Từ khi tôi và các học trò được bổ sung nước ion kiềm từ Máy điện giải Tyent NTY 7000, chúng tôi có sức tập dẻo dai hơn, tinh thần thoải mái, sảng khoái hơn,… từ đó hiệu quả tập luyện cũng được nâng cao đáng kể. Và kết quả lớp múa đã đạt giải nhất trong kỳ thi hôm nay. Nước ion kiềm không chỉ là loại nước uống tốt mà còn giúp nghề múa trở nên giá trị hơn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.